Hørselssentral, medisinsk poliklinikk for undersøkelse, behandling og rehabilitering av pasienter med hørselssvekkelse. Hørselssentral skal også drive forebyggende arbeid for å hindre hørselsskader. Hørselssentral er derfor en naturlig integrert del av en øre-nese-halsavdeling. Det er 20 hørselssentraler i Norge, ledet av en øre-nese-halslege og med en stab av leger, audiografer, audiopedagoger, psykologer, ingeniører og sosionomer. Arbeidsoppgavene er blant annet diagnostisk virksomhet både stasjonært og ambulant, hjelp ved anskaffelse av og instruksjon i bruken av hørselstekniske hjelpemidler (varslingssystemer for dørklokke og telefon, elektronisk barnevakt, forsterker for fjernsyn og radio, telefon), undervisning i munnavlesning m.m.