Haplotype, kombinasjon av alternative gener (alleler) som ligger nær hverandre på kromosomet. Disse nedarves under ett fra en av foreldrene. Begrepet haplotyper ble opprinnelig brukt til å beskrive spesielle kombinasjoner av MHC -gener (se MHC).