Hemodynamisk overvåking, se medisinsk overvåkning.