Hemodynamisk overvåking, sjå medisinsk overvåking.