medisinsk overvåkning

Hemodynamisk overvåking. Eksempel på avansert hemodynamisk overvåking. Kurvene på billedskjermen viser (ovenfra og ned) kontinuerlig registrering av: 1) og 2) Hjertets elektriske aktivitet (elektrokardiogram). 3) Blodtrykket (arterietrykk), målt med en kanyle inne i en pulsåre. 4) Blodtrykket i lungepulsåren (lungearterietrykk), målt med lungearteriekateter. 5) Oksygenmetningen i arterieblod, målt med pulsoksymeter. 6) Oksygenmetningen i blandet veneblod (sentralvenøst blod), målt med fiberoptikk innstøpt i et lungearteriekateter.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Medisinsk overvåkning er nøye observasjon av viktige kroppsfunksjoner, for eksempel åndedrett, sirkulasjon (puls, blodtrykk, hjerterytme), nyrefunksjon og bevissthet. Sykehusene har ofte egne avdelinger for slik observasjon, for eksempel overvåkingsavdelinger, postoperative avdelinger, intensivavdelinger eller overvåkingsstuer. De fleste sykepleiere som arbeider ved slike avdelinger har lang erfaring med overvåking; mange er også intensiv- eller anestesisykepleiere. Hvor nøye og ofte man måler eller observerer kroppsfunksjonene, avhenger av sykdomstilstandens alvorlighetsgrad.

Intensiv overvåkning

Intensiv overvåking er kontinuerlig overvåking av livsviktige funksjoner som sirkulasjon (puls, blodtrykk, hjerterytme), respirasjon, nyrefunksjon og bevissthetsnivå hos alvorlig syke eller skadede personer. Hensikten er å sikre at eventuell forverring i tilstanden blir oppdaget så tidlig som mulig, slik at korrigerende tiltak straks kan bli iverksatt.

Overvåkingen består gjerne i å registrere bevissthetsnivået, hjertefrekvens, blodtrykk, respirasjonsfrekvens og oksygeninnholdet i blodet samt tett oppfølging av visse laboratorieprøver. Enkelte pasientgrupper trenger mer avansert overvåking, som for eksempel avansert overvåking av hjertets pumpeevne hos pasienter med alvorlig sirkulasjonssvikt og kontinuerlig overvåking av trykket i og rundt hjernen etter hjerneskade. Ved forverring i tilstanden iverksettes intensivbehandling (intensivmedisin), for eksempel med legemidler, væsketilførsel i blodårer, eller med respirator. Ved hjertestans skal behandling med elektrosjokk kunne iverksettes umiddelbart.

Intensiv overvåking og -behandling ivaretas av intensivavdelinger og avdelinger for hjerteovervåking i sykehus samt under transport med luftambulanse. Tilsvarende kan også utføres i ambulansebil når denne er utstyrt for dette og har kvalifisert personell med.

Hemodynamisk overvåkning

Hemodynamisk overvåking er kontinuerlig registrering av faktorer som har betydning for blodets kretsløp gjennom kroppen. Hemodynamisk overvåking etableres vanligvis ved forventet eller manifest sirkulasjonssvikt.

Vanligvis inngår registrering av hjertets elektriske aktivitet med EKG, samt arterietrykk og blodtrykket i de store venene nært hjertet (sentralt venetrykk). Trykk i arterier og vener registreres kontinuerlig ved hjelp av trykkmålere (transducere) som er forbundet med kanyler eller katetre som ligger med spissen inne i blodbanen, for eksempel arteriekanyle eller venekateter. Både EKGet og blodtrykkskurvene vises kontinuerlig på en overvåkingsskjerm.

Ved avansert hemodynamisk overvåking anvendes ofte også spesialkatetre som gjør det mulig å måle hjertets minuttvolum og/eller oksygeninnholdet i blandet veneblod, som gir indirekte informasjon om hjertefunksjonen, kontinuerlig. Måling av hjertets minuttvolum kan skje ved termodilusjonsmåling ved hjelp av et lungearteriekateter, også kalt Swan-Ganz' kateter, innlagt i lungevenen. Man kan da i tillegg overvåke blodtrykkene i lungearterien og i venstre forkammer samt hjertets minuttvolum. Et slikt kateter gjør det også mulig å overvåke kroppens oksygenforsyning og -forbruk ved å analysere oksygeninnholdet i arterieblod og veneblod med blodgassanalyser.

Et annet prinsipp for måling av hjertets minuttvolum er pulskonturanalyse, hvor arterietrykkskurven fra et kateter som ligger i en arterie analyseres av et dataprogram.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg