Heterofori er det samme som latent skjeling. Se skjeling.