Histiocytter er en betegnelse brukt av patologermakrofager som befinner seg ute i vevene.