Hyaluronidase, enzym som spalter hyaluronsyre, som er et polysakkarid (kjede av sukkerenheter, i dette tilfellet glukuronsyre og N-acetylglukosamin). Hyaluronsyre finnes utenfor cellene i de fleste vev i kroppen og spiller en viktig rolle som lim mellom cellene. Det finnes flere typer hyaluronidase. Litt av dette enzymet finnes i kroppens egne celler, til bruk ved normal nedbryting av hyaluronsyre. En del bakterier som fremkaller betennelser, lager hyaluronidase (og andre enzymer) for at de lettere skal kunne trenge inn i vevene. Kroppen lager da antistoffer mot hyaluronidasen så vel som mot selve bakterien.