Hydrargyrum er det latinske navnet på kvikksølv. Forkortelsen er Hg.