Hydrogenkarbonat, surt salt av karbonsyre (H2CO3). Et surt salt vil si et salt der bare ett av syrens hydrogenatomer er skiftet ut med et metallion, f.eks. et natriumion (Na+). I dagligtale brukes betegnelsen bikarbonat om natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3). Oppløsninger av dette saltet er svakt basiske. Natriumhydrogenkarbonat brukes som magesyrenøytraliserende middel. Slik behandling kan imidlertid føre til at syreproduksjonen etterpå blir enda sterkere. Bruk av større mengder hydrogenkarbonat kan også føre til forstyrrelse av blodets surhetsgrad. Hydrogenkarbonationet HCO3- utgjør nemlig sammen med karbonsyre et buffersystem som bidrar til reguleringen av blodets surhetsgrad.