Maraton

I forbindelse med trening og konkurranse kan det hope seg opp melkesyre. Overskuddet av syre i kroppen vil gå over i blodet og nøytraliseres av buffersystemene.

Maraton
Av /Shutterstock.

Syre-baseregulering er kroppens regulering av surhetsgraden i blodet. Surhet måles med pH, og blodet har normalt en pH mellom 7,35 og 7,45. Om blodet blir surere enn pH 7,35 eller mer basisk enn 7,45 er dette ikke optimalt for kroppens, og kan være farlig.

Gjennom kroppens normale stoffskifte produseres syrer som gjør blodet surere (lavere pH). Kroppen har mange buffersystemer som holder blodet innenfor den normale pH-en.

Man kan finne ut av blodets surhetsgrad ved å ta en blodprøve, vanligvis en arteriell blodgass. pH-en regnes ut basert på konsentrasjonen av hydrogenioner (H+) i blodet.

Fysiologi

Riktig surhetsgrad i blodet har stor betydning for tre viktige funksjoner i kroppen:

  • Mange av de kjemiske reaksjonene som skjer i kroppen er avhengig av en normal pH. Om blodet er for surt eller for basisk vil mange av disse kjemiske reaksjonene ikke fungere som normalt.
  • Mange proteiner i kroppen kan endre form eller denaturere om pH ikke er normal.
  • pH-nivået i kroppen er viktig for røde blodcellers kapasitet til å frakte oksygen. Om pH-en blir lavere enn normalt, vil hemoglobin binde til oksygen i mindre grad.

En sykdomsprosess som gjør blodet surt kalles acidose, mens en sykdomsprosess som gjør blodet basisk kalles alkalose. Om en acidose lager mer syre enn kroppen klarer å ta unna med buffersystemer, faller pH-en til under 7,35. Dette kalles acidemi. Om en alkalose lager mer base enn buffersystemene kan ta unna, blir pH over 7,45. Dette kalles alkalemi. En pH-verdi under 6,8 eller over 7,8 vil være livstruende.

Acidose er vanligere enn alkalose. Acidose kan forekomme ved for eksempel ukontrollert diabetes, nyresvikt, metanolforgiftning, sirkulatorisk sjokk. Alkalose kan forekomme ved for eksempel oppkast (ettersom man mister magesyre) eller hyperventilering.

Produksjon av syre

Syrer produseres konstant i kroppen gjennom stoffskiftet. Syrene som dannes foreligger i spaltet form som saltet av syren og et positivt hydrogenion (H+). For eksempel vil karbonsyre foreligge som saltet HCO3- og H+. Syreproduksjonen skriver seg hovedsakelig fra karbonsyre og forskjellige uorganiske syrer.

Karbonsyre

Det viktigste bidraget til syreproduksjonen skjer normalt ved dannelsen av karbondioksid (CO2) som et resultat av celleånding, det vil si kroppens nedbrytning av energirike næringsstoffer (forbrenning). Anslagsvis dannes det 15 000–20 000 millimol karbondioksid per døgn.

Karbondioksid i seg selv er ikke surt, men det omdannes ved hjelp av vann til karbonsyre (H2CO3). Karbonsyre spaltes deretter til bikarbonat (HCO3-) og et hydrogenion, og dette hydrogenionet reduserer pH-en. Siden karbondioksid er i kjemisk likevekt med karbonsyre vil en reduksjon i karbondioksid medføre reduksjon i karbonsyre.

Karbonsyre har kjemisk formel H2CO3. Syren dannes ved at CO2 reagerer med vann (H2O) etter ligningen:

CO2 + H2O ⇆ H2CO3 ⇆ H++ HCO3-

Reaksjonen er kan gå begge veier. Det betyr at syren (H2CO3) kan omdannes til CO2 som kan pustes ut gjennom lungene. Derfor kalles karbonsyre for en flyktig syre. Bikarbonat fraktes med røde blodceller til lungene. I lungene omdannes bikarbonat til karbondioksid som går ut av de røde blodcellene og over i lungenes alveoler. Begge trinnene i ligningen over fremmes av enzymet karbonsyreanhydrase.

Andre syrer

Gjennom stoffskiftet lages det også forskjellige uorganiske, ikke-flyktige syrer som er nedbrytningsprodukter av proteiner og fosfolipider. Eksempler på slike syrer er laktat (melkesyre) og ketonlegemer. Det dannes omtrent 1000 millimol av disse syrene per døgn, i tillegg til en mindre mengde svovelsyre og fosforsyre. Normal kost inneholder en del baser som nøytraliserer rundt halvparten av disse syrene. Resten må skilles ut gjennom nyrene.

Kroppens utskillelse av syre

Kroppen skiller ut syre gjennom lungene og nyrene.

Lungene

Lungene er involvert i å regulere kroppens syre-base-balanse ved å justere hvor mye karbondioksid som pustes ut. Om blodet blir surere, vil det sendes signaler til respirasjonssenteret i den forlengede marg som gjør at man begynner å puste fortere og dypere. Dette gjør at man puster ut mer karbondioksid, som igjen reduserer mengden karbonsyre i blodet og som gjør blodet mindre surt. Dette kalles Kussmauls respirasjon, som er en form for hyperventilering.

Om blodet blir mer basisk, kan det til en viss grad gjøre at man puster saktere for å puste ut mindre karbondioksid, som gjør blodet mindre basisk. Imidlertid er det en grense for hvor effektivt dette er for å beskytte mot alkalose ettersom man ikke kan puste særlig sakte før kroppen står i fare for å få for lite oksygen.

Det tar kun noen minutter til timer for lungene å regulere pusten ved en acidose eller alkalose.

Nyrene

Nyrene regulerer mengden syre og base som skilles ut i urinen. Om blodet begynner å bli surt, kan nyrene skille ut mer syre og holde på mer base, som gjenoppretter syre-basebalansen. Om blodet begynner å bli basisk, kan nyrene skille ut noe mer base og holde på mer syre, men nyrene har mindre evne til å kompensere for alkalose enn acidose.

I motsetning til lungene tar det flere dager for nyrene å reagere og respondere på endringer i pH.

Kroppens buffersystem

Blodet inneholder buffersystemer
Blodet inneholder buffersystemer som sørger for at pH-en holder seg konstant.
Av /Wikimedia Commons.
Lisens: CC BY 2.0

For å motvirke store svingninger i blodets pH er kroppen utstyrt med buffersystemer. Et buffersystem består av kjemiske forbindelser som motvirker pH-forandringer når det kommer til mer eller mindre syre eller base enn vanlig. Kroppens buffersystemer er bedre rustet til å motvirke reduksjon i pH enn økning i pH. De viktigste buffersystemene er bikarbonat og hemoglobin, men det finnes også flere.

Bikarbonatsystemet

Konsentrasjonen av bikarbonat (HCO3-) er normalt rundt 20 ganger større enn konsentrasjonen av karbondioksid ved normal pH. Som det går fram av ligningen over kan bikarbonat lett ta til seg H+-ioner og bli til vann og karbondioksid.

Om blodets pH synker (som vil si at mengden H+-ioner i blodet øker), kan noen av disse H+-ionene kombineres med bikarbonat og bli til karbondioksid og vann. Dette reduserer mengden H+-ioner, som derfor vil øke blodets pH tilbake til normalen.

Hemoglobin

Hemoglobin er stoffet i de røde blodcellene som frakter oksygen og som gir cellene den røde fargen. Hemoglobin har høy bufferkapasitet, ettersom hvert hemoglobinmolekyl kan ta til seg flere H+-ioner.

Om blodets pH synker (som vil si at mengden H+-ioner i blodet øker), kan noen av disse H+-ionene bindes til hemoglobin. Dette reduserer mengden frie H+-ioner i blodet, som derfor vil øke blodets pH tilbake til normalen.

Hemoglobin som ikke har bundet til seg oksygen, binder H+-ioner bedre enn hemoglobin med oksygen bundet til seg. Binding av H+-ioner til hemoglobin letter også frigjøringen av oksygen.

Fosfatbufferen

Syren dihydrogenfosfat (H2PO4-) og dens korresponderende base monohydrogenfosfat (HPO42-) er til stede i ganske lav konsentrasjon i blodet, og er derfor ikke viktig i reguleringen av pH i blodet. Derimot er fosfater til stede i høy konsentrasjon i celler og i urinen, og fosfatbufferen er derfor viktig her.

Proteiner

Proteiner både inni og utenfor celler er viktige buffere for endringer i pH. Mange proteiner har flere områder som kan binde eller frigjøre H+-ioner ved behov. Om mengden H+-ioner i blodet øker eller synker, kan proteiner binde eller frigjøre H+-ioner for å normalisere nivået av H+-ioner.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg