Elektrolytter

Elektrolytter er et fellesord for vannløselige ladete substanser. Elektrolytter er enten ioner med positiv ladning (kationer), eller ioner med negativ ladning (anioner). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kiarash Tazmini

Oslo universitetssykehus

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 15 artikler: