Elektrolytter

Elektrolytter er et fellesord for vannløselige ladete substanser. Elektrolytter er enten ioner med positiv ladning (kationer), eller ioner med negativ ladning (anioner). Hele artikkelen