Hydroksykobalamin er en av de koboltholdige forbindelsene som inngår i vitamin B₁₂.