Vitaminer er organiske forbindelser som i små mengder er nødvendige for stoffskiftet og en rekke andre funksjoner i kroppen.Med noen få unntak kan ikke vitaminene dannes i kroppen. Unntaket er vitamin D, som kan dannes i huden når den utsettes for ultrafiolette stråler fra sola (unntatt i vintermånedene) og niacin som i begrensede mengder kan dannes fra aminosyren tryptofan. Hele artikkelen