Hyperacusis er sykelig ømfintlighet eller overømfintlighet for lyd. Se også fonofobi.