Hyperekstensjon er overstrekking (oftest i et ledd), for eksempel ved nakkesleng.