Hypoplastisk venstre-hjerte er en type hjertefeil.