Medfødte hjertefeil

Hjertefeil, ethvert avvik fra den normale oppbygningen av hjertet. Avviket kan være så vel medfødt som ervervet i løpet av livet. Medfødte hjertefeil vil si feil i hjerteanlegget, som i de fleste tilfeller oppstår tidlig i svangerskapet (i slutten av første måned). Til ervervede hjertefeil hører blant annet hjerteklaffefeil (se hjertesykdom) etter for eksempel giktfeber eller forandringer oppstått på grunn av for eksempel et hjerteinfarkt.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gaute Døhlen

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 16 artikler: