Immundiffusjon, teknikk hvor antigen og antistoff diffunderer mot hverandre i en gel og danner et presipitat som ser ut som en skarp, gråhvit linje i gelen. Brukes for påvisning av antigener ved hjelp av et kjent antistoff, for sammenligning av forskjellige antigener, og i diagnostikk for å påvise antistoff som reagerer med et kjent antigen.