Immunsuppressiva er det samme som immundempende midler.