Antineoplastiske og immunmodulerende legemidler

Immundempende behandling er behandling som tar sikte på å hemme organismens immunreaksjoner mot for eksempel transplantert vev. Immundempende behandling brukes også ved alvorlige autoimmune sykdommer. Ofte bruker man ved immundempende behandling en kombinasjon av en cellegift (cytostatikum), et kortisonpreparat og medikamenter som hemmer T-lymfocytter. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hedvig Nordeng

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 23 artikler: