Antineoplastiske og immunmodulerende legemidler

Immundempende behandling er behandling som tar sikte på å hemme organismens immunreaksjoner mot eget eller transplantert vev. Immundempende behandling brukes ved alvorlige autoimmune sykdommer. . Hele artikkelen