Antineoplastiske og immunmodulerende legemidler

Fagansvarlig

Hedvig Nordeng

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 24 artikler: