Incidentalom, tidligere betegnelse på tilfeldig oppdaget, godartet binyresvulst. Begrepet brukes nå om en hvilken som helst ubetydelig lesjon som ikke gir sykdomsplager og som oppdages tilfeldig ved en radiologisk undersøkelse.