Indikator, observerbart fenomen som viser tilstanden vedrørende et annet, ikke direkte observerbart, fenomen. Eksempelvis brukes påvisning av kolibakterier (se Escherichia coli) i vann som indikator på forurensning med avføring fra dyr eller mennesker, uten at det er kolibakteriene man frykter mest som sykdomsfremkallende mikrober i slike tilfeller.