Individuell plan, plan for tjenestetilbudet fra sosial- og helsetjenesten til den enkelte tjenestemottaker utarbeidet med hjemmel i sosial- og helselovgivningen. Individuell plan er et virkemiddel for å kunne gi et bedre tilbud til tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Retten til individuell plan var opprinnelig knyttet til helsetjenester, men er fra 2004 også gjort gjeldende for sosialtjenesten. Individuell plan er hjemlet i pasientrettighetsloven (2001), lov om spesialisthelsetjenesten (2002), kommunehelsetjenesteloven (2001/2003), samt sosialtjenesteloven (2004). Individuell plan skal utarbeides i samarbeid med brukeren og har til hensikt å sørge for at tjenestemottakeren får et helhetlig og begrunnet tjenestetilbud, som omfatter vurderinger av behov og virkemidler. Planen skal også være et verktøy for samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer, etater og sektorer utenfor helse- og sosialtjenestene. Planen utarbeides gjennom en planprosess der berørte instanser og tjenestenivåer deltar sammen med tjenestemottaker. Rettighetsbestemmelsen gir ikke tjenestemottakeren en større rett til tjenester enn det som allerede følger av det øvrige regelverket.

Tre instanser er pålagt å utarbeide en individuell plan etter sosial- og helselovgivningen; sosialtjenesten, kommunehelsetjenesten og helseforetakene. Institusjoner innenfor det psykiske helsevernet omfattes også av plikten. Disse instansene har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med individuell plan igangsettes avhengig av om tjenestemottaker mottar eller har mottatt bistand fra andre deler av tjenesteapparatet.

Et viktig formål med individuell plan er å sikre at det til enhver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølging av tjenestemottakeren. Dette for å sikre større forutsigbarhet og trygghet i møte med offentlige instanser.

Til forskjell fra de øvrige helse- og sosialtjenester, er det psykiske helsevern pålagt å utarbeide individuell plan for alle tjenestemottakere. For personer under frivillig vern kan individuell plan bare utformes med vedkommendes samtykke. For personer under tvungent vern skal det utarbeides en slik plan, men tjenestemottakeren bør trekkes med i planleggingen. Når det tvungne vernet opphører, må vedkommende samtykke dersom arbeidet med individuell plan skal videreføres.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.