Inion, antropologisk betegnelse for nakkeknuten (protuberantia occipitalis externa), som er feste for nakkeligamentet (ligamentum nuchae) og kan brukes som utgangspunkt for lengdemålinger av hodeskallen.