Inkubator, kuvøse, laboratoriekammer, apparat for dyrking av mikroorganismer ved egnet temperatur.