Intravenøs væsketilførsel er det samme som infusjon.