Intrusjon, påtrengende indre bilder av, tanker om eller gjenopplevelser av hendelser som opptrer etter at en person har vært utsatt for sterkt skremmende og angstfylte opplevelser. Brukes i klinisk psykologi og psykiatri om posttraumatisk stresslidelse.