Jugulum er det latinske navnet på halsen. Betegnelsen brukes i daglig medisin om halsgropen som ligger like ovenfor brystbenet. Den vanlige betegnelse på halsen er collum.