Kadheriner, gruppe av adhesjonsmolekyler som formidler kontakt mellom celler. De er avhengige av kalsium for binding (kalsiumavhengige adhesjonsproteiner). Inngår i spesialiserte celleforbindelser (desmosomer og adhesjonsbelter).