Kardiotomi er et kirurgisk innsnitt i hjertet. Se også hjertekirurgi.