Karsinogenese, opprinnelsen til eller dannelsen av kreft. Begrepet brukes også som betegnelse på den prosessen eller de mekanismene som forandrer en normal celle til en kreftcelle.