Kinanestesi, (av kine- og anestesi), forstyrrelse av sansen for bevegelser i leddene, redusert evne til å registrere leddenes stilling.