Kinestetisk sans, bevegelsessans, den bevisste oppfatning av kroppsdelers stilling og bevegelser. Denne sansen styres fra reseptorer i muskler, sener og ledd. Sammen med likevektssansen (se balanseorganet) utgjør den kinestetiske sans en nødvendig forutsetning for balanse og koordinering av bevegelser.