Kinnjeksler, kinntenner, premolarer, de to forreste jekslene i hver kjevehalvdel. Se tenner.