Kinosol, oksykinolinsulfat, er et gult krystallinsk pulver som er lett løselig i vann. Det har antimikrobiell effekt og ble tidligere brukt til lokalbehandling av overflatiske infeksjoner.