Kinosol, oksykinolinsulfat, er et gult krystallinsk pulver, lett løselig i vann. Det har antimikrobiell effekt og ble tidligere brukt til lokal behandling av overflatiske infeksjoner.