Antiinfektiver til systemisk bruk

Antibiotika er legemidler som brukes i behandling av infeksjonssykdommer fremkalt av bakterier. Antibiotika brukes i dagligtale som fellesbetegnelse for alle antibakterielle midler. Penicillin er den mest brukte antibiotikatypen i Norge. Antibiotikaresistens er et alvorlig og økende problem. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hedvig Nordeng

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 77 artikler:

L

  1. lapis