Klientsentrert praksis, en praksis innen helsetjenesten som tar utgangspunkt i klintens syn på sin situasjon og lar dette være styrende for utformingen av behandlingstiltak.

I stedet for at klienten er passiv mottaker av helsetjenester skal vedkommende være delaktig i å diskutere tiltak og utforme målsetting for behandlingstilbudet sitt. Klienten sees som ekspert på sitt liv og egen situasjon. Gjennom informasjon og opplæring gis vedkommende kunnskap som grunnlag for å ta valg angående egen helse og behandlingstiltak. Klienten og eventuelt pårørendes situasjon sees i sammenheng med mål og tiltak. Det må praktiseres ulike grader av klientsentrert praksis siden det kan foreligge ulike forutsetninger for aktiv deltakelse, eks. vil personer med redusert mental kapasitet, redusert bevissthetstilstand eller annen alvorlig sykdom ha begrensninger i å kunne delta i beslutninger om egen behandling. Se også brukermedvirkning, individuell plan.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.