Spesialisthelsetjenesten er helsetjeneste ytt med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven av 1999. Inntil denne loven trådte i kraft i 2001 var begrepet brukt som uspesifikk benevnelse på regional helsetjeneste og ulike private helsetjenestetiltak som blir drevet med eller uten tilskudd fra staten. Fra og med 2002 er det staten gjennom de regionale helseforetakene (RHF) som har plikt til å sørge for nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Spesialisthelsetjenesten

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt