Spesialisthelsetjenesten er helsetjeneste ytt med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven av 1999. Inntil denne loven trådte i kraft i 2001 var begrepet brukt som uspesifikk benevnelse på regional helsetjeneste og ulike private helsetjenestetiltak som blir drevet med eller uten tilskudd fra staten. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Spesialisthelsetjenesten

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt