Knokkelhinnen er det samme som benhinnen (periost).