Ko-terapeut, behandler (terapeut) som arbeider sammen med en annen terapeut. Brukes gjerne ved behandlingsformer av psykiske lidelser og problemer hvor det erfaringsmessig er ønskelig med to behandlere, for eksempel ved familieterapi og gruppeterapi.