Koarktasjon er et forkortet navn på den medfødte tilstanden koarktasjon av aorta. Tilstanden medfører forsnevring av aorta (hovedpulsåren).