Kolangiom, godartet svulst (adenom) i gallegangene. Adenomer oppdages ofte tilfeldig ved operasjon eller ultralydundersøkelse av leveren.