Koledokoskopi, undersøkelse av den store gallegangen (ductus choledochus) med et rørformet instrument.