Kollabere betyr å falle sammen (på grunn av sykdom) eller besvime; jamfør kollaps.