Konstitusjonell sykdom, sykdom som til en viss grad er genetisk betinget, dvs. individet har gener som medfører tilbøyelighet til sykdommen.