Kontaminasjon er forurensning med smittestoff, oftest med bakterier, eller med radioaktivt materiale.