Konvergensinsuffisiens, mangelfullt samarbeid mellom øynene under arbeid på nært hold, oftest under lesning. Konvergensinsuffisiens kan føre til tretthetsfornemmelse i øynene og hodepine. Noen ganger kan det hjelpe å trene opp konvergensen ved hjelp av øvelser der man f.eks. med begge øynene gjentatte ganger fikserer et objekt som langsomt føres inn mot nesen. I noen tilfeller vil en konvergensinsuffisiens kunne føre til at det ene øyet sklir ut i skjelestilling når man leser eller arbeider på nært hold.