Krisesenter er et tilbud til personer som er utsatt for vold, eller overgrep fra en partner, familie eller andre de har et nært forhold til. Da det første krisesenteret ble startet i Oslo i 1978 var tilbudet ment for mishandlede og voldtatte kvinner og deres barn.

Krisesentertilbudet er et hjelpetiltak med særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. Synet på vold og overgrep varierer på krisesentrene. Enkelte krisesenter har sett på volden som en del av en mannskultur. De mente at krisesentrene burde være forbeholdt kvinner. Da krisesentrene i Norge fikk en egen lov fikk menn lovfestet adgang til krisesentrene.

Formål

Krisesentrenes formål er å yte hjelp og beskyttelse i en overgangsperiode. De døgnåpne sentrene har ekspertise og fungerer som et supplement til det offentlige hjelpeapparat.

Organisering

Det finnes er to organisasjoner, Norsk Krisesenterforbund og Krisesentersekretariatet, med noe ulik oppbygging. I 2023 var det 43 krisesenter i Norge. Mange av dem har hemmelig adresse av hensyn til den eller de som er utsatt for vold eller overgrep.Krisesentrene blir finansiert ved statlige og kommunale midler, frivillige bidrag og innsats. Arbeidet er i prinsippet lønnet, men mange krisesenter har også betydelig innsats fra frivillige

I 1980-årene ble det også etablert en rekke uavhengige og ulike sentre for incestofre, som tok imot og hjalp ofre uavhengig av kjønn.

Historikk

Tanken om et krisesenter for kvinner i Norge stammer fra Den internasjonale folkerettighetsdomstolen om forbrytelser mot kvinner, som ble avholdt i Brussel 1976. For denne uformelle «domstolen» ble det blant annet lagt frem erfaringer fra krisesentre som var i drift i Storbritannia. En frivillig norsk krisesentergruppe ble startet kort tid etter at det internasjonale kravet var satt frem, og året etter ble det opprettet en krisetelefon som ble drevet med private midler og frivillig arbeid.

Fra januar 2010 fikk menn lovfestet adgang til krisesenter. Statistikk fra 2022 viser et økende antall menn. Det året var det 189 menn og 1916 kvinner som i perioder bodde på krisesenter.

Utfordringer

Både kvinner, menn og transseksuelle blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. Erkjennelsen av at alle kan bli utsatt for vold og overgrep er imidlertid ikke det samme som at det er aksept for at krisesenter skal være åpne for alle på tvers av slike ulikheter. Det er forskjeller i hvordan krisesenter forholder seg til denne utfordringen.

En annen utfordring er forekomsten av overgrep gjennom digital kontakt. Digital/elektronisk vold viste en nedgang i 2022, men er en utfordring for dem som blir utsatt for dette.

Overgripere som oppsøker krisesenter, er et tilbakevendende problem. Krisesentrene samarbeider med politiet for å bli beskyttet mot slike besøk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg