Krommerking, merking av celler med kromisotopen 51Cr. Metoden kan brukes til å måle hvor lenge erytrocytter eller trombocytter overlever i sirkulasjonen. Økt frigjøring av isotopen fra merkede celler brukes som mål på celleskade.