Kvikksølvforurensninger forekommer både lokalt og globalt. Kvikksølvforbindelser som er løselige, er giftige, spesielt organiske kvikksølvforbindelser, for eksempel metylkvikksølv. Dette skyldes at kvikksølv danner sterke kovalente bindinger i biologiske systemer, for eksempel til svovelholdige atomgrupper i proteiner. Kvikksølv er det eneste toksiske grunnstoffet som akkumuleres i den akvatiske næringskjeden.

Forurensninger av kvikksølv har mange årsaker. Tidligere har kvikksølvforbindelser vært i bruk til beising av såkorn og som konserveringsmiddel i celluloseindustrien. Norske cellulosefabrikker benytter ikke lenger kvikksølv i sine prosesser. Dersom fugler spiser kvikksølvbeiset såkorn, vil de enten dø eller bringe kvikksølvet videre i næringskjeden. De kvikksølvforbindelsene som ble brukt, ble ført ut i vassdrag og til havet og akkumulerte i næringskjeden.

En annen forurensningskilde er for eksempel industriell fremstilling av sink. På grunn av små mengder kvikksølv i malmen vil kvikksølvdamp dannes under røsteprosessen, og kan vanskelig fjernes helt. Kvikksølv brukes også som elektrode (katode) i kloralkalielektrolyse, og på grunn av tap i prosessen vil noe kvikksølv komme i avløpsvannet.

Kvikksølvdamp er meget giftig, og det må utvises stor forsiktighet ved arbeid med kvikksølv. Hvis kvikksølv er blitt sølt, for eksempel ved at et kvikksølvtermometer er blitt knust, bør alt kvikksølvet fjernes omhyggelig. Til slutt bør det strøs med svovel eller sinkpulver som reagerer med eventuelle rester av kvikksølv og danner langt mindre giftige forbindelser, for eksempel kvikksølvsulfid.

Det har vist seg at mikroorganismer i bunnslam kan overføre metallisk kvikksølv særlig til metylkvikksølv som blir tatt opp av planteorganismer og dyreorganismer. Slike metallorganiske forbindelser er meget giftige, og man vet at de skader hjerneceller. Metylkvikksølv, (CH3)2Hg, var årsak til Minamata-katastrofen i Japan, der 43 mennesker døde og hundrevis fikk alvorlige misdannelser i perioden 1953–1960. Slike kvikksølvforurensninger har også vært påvist i Norge, blant annet i Hardangerfjorden og Frierfjorden. Det skal bemerkes at det er rimelig å anta at kvikksølv inngår i biologiske prosesser fordi det har vært til stede i havet til alle tider, også under evolusjonen av artene som lever i dag.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg